Flexitext-tjänsten är stängd
Flexitext var en gratis texttelefonitjänst för datorer och
smarta mobiltelefoner som finansierades av Post- och telestyrelsen (PTS).
Flexitext drevs av Örebro läns landsting på försök.
När försöket avslutades den 31 december 2013 stängdes tjänsten.

I Flexitext ringdes ungefär 65 procent av samtalen till
förmedlingstjänsten för texttelefoni. Den tjänsten kan nås
via webbplatsen

www.texttelefoni.se

och
med gratistjänsten

Google Hangouts

.

Om du har behov av att ringa texttelefonisamtal till andra än texttelefoni.se
råder vi dig att kontakta en förskrivare i ditt landsting.

Med vänlig hälsning Projektgruppen för Flexitext